KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik oluşturmak yada var olan kurumsal kimliğinize etkin boyutlar kazandırmak yaratıcı bir ekip zekasının ürünüdür.

Güçlü bir duruşun firma ve markanıza olan talepleri arttırmakla kalmayıp imajınıza da güç kazandıracağı gerçeğini çok iyi biliriz.

Piyasadaki rakiplerinize karşılık prestij sürekliliğinizin; prestiji elde etmekten daha çok çaba gerektirdiğine inanırız.

Bu nedenle marka ve kimlik çalışmalarınızda bileşenleri birbirinden bağımsız düşünerek sürecin zayıflamasına asla izin vermeyiz.

Kimlik çalışmanızı, doğru ve profesyonel ellerde hiçbir detayın ya da verinin atlanmadığı bir çalışmayla gerçekleştiririz.

Çoğu zaman tek bir slogan ile her şeyi anlatabildiğimiz doğrudur.

BASIN DANIŞMANLIĞI

PROJE YAZIMI

EDİTÖRYAL ÇALIŞMA

LOGO TASARIMI